Hallitus

Yhdistyksellä on hallitus, johon kuuluu yhdeksän varsinaista ja yhdeksän varajäsentä. Hallituksen työskentelyssä noudatetaan yhdistyksen sääntöjä ja taloussääntöä. Hallituksen sihteerinä ja rahastonhoitajana toimii toiminnanjohtaja.

Yhdistyksen vuosikokous on kerran vuodessa. Vuosikokous valitsee hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Yhdistyksen vuosikokous valitsee myös puheenjohtajan. Varapuheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan.

Vuosikokouksessa hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta sekä myönnetään hallitukselle ja toiminnanjohtajalle vastuuvapaus. Vuosikokouksessa hyväksytään myös kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Satakunnan Syöpäyhdistyksen hallitus:

Pj. toimitusjohtaja Ari Grahn

varapj. plastiikkakirurgi Tapio Nieminen

Varsinaiset jäsenet:

Koulutuspäällikkö Heli Sulkava
Osastoylilääkäri Marjo Helle
Ylilääkäri Emilia Katko-Kesälä, vastaava lääkäri (oto.)
Sairaalapastori Raija Kiviniitty
Varatuomari Mari Karttunen-Sävelä
Lehtori Erja Leppänen
Rauman seudun paikallisosaston pj. myymäläpäällikkö Hanna Hamara

Varajäsenet:

Johtava hoitaja Leea Hiltunen
Yrittäjä Juha Holmgren
Sihteeri Raili Katajisto
Anu Lehtomäki
Johtaja Lasse Luoto
Apuhoitaja Henna Stenfors
Kaupunginjohtaja Arto Saarinen
Johtava sosiaalityöntekijä Kaisu-Leena Raikisto

Sihteeri ja rahastonhoitaja, toiminnanjohtaja Marja-Liisa Ala-Luopa

Tilintarkastajat:

HT Heikki Santavuo ja KHT Markku Leino