Siirry suoraan sisältöön

Taideterapiat

Taideterapioissa tavoitteena on tukea syöpää sairastaneiden ja läheisten kuntoutumista vahvistamalla mielen ja kehon yhteyttä. Syövän herättämiä tunteita käsitellään keskustelun lisäksi tanssin, liikkeen, musiikin ja/tai kuvallisen ilmaisun kautta. Itseilmaisuun virittäydytään aisteja, tunteita ja ajatuksia herättelevillä harjoitteilla. Ajatuksena on, että kuntoutumisen voimavarat löytyvät jokaisesta itsestä. Voit varata yksilöajan tai osallistua ryhmiin. Taideterapioihin voit osallistua myös etäyhteyksin. Palvelu on maksutonta.

Kuvataideterapia

Yksilökuvataideterapiassa kohtaat taideterapeutin turvallisesti yksin. Terapiajakso sisältää 10 tapaamista. Yhden tapaamisen kesto on puolitoista tuntia. Viimeisellä kerralla keskustellaan mahdollisesta jatkosta. Terapiasuhde saattaa muodostua pitkäksi, jopa kahden-kolmen vuoden suhteeksi. Terapeuttista vuorovaikutusta rikastutetaan taidetyöskentelyllä. Teokset saat kotiisi tai voit säilyttää teoksia terapiatilassa. Mitään ennakko-osaamista ei tarvita.

Taideterapiaryhmässä jaetaan kokemuksia. Tavoitteena on, että koko terapiaprosessi teoksineen on kaikille ryhmäterapiassa mukana oleville kokemuksena voimauttava ja uusia näkökulmia avaava. Ryhmään kuuluminen luo mahdollisuuden tulla kuulluksi ja nähdyksi. Kuvien kautta kipeitäkin tunteita voidaan käsitellä yksityisesti symbolitasolla. Kuvan kanssa voi keskustella, kuvaan voi palata uudelleen ja kuvaan voi tehdä muutoksia prosessin edetessä. Taideterapiassa löydetään luovan toiminnan avulla keinoja sopeutua uuteen normaaliin elämään ilman syöpää tai syövästä huolimatta!

Taideterapian ihmiskäsityksen mukaan jokainen ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija ja taideteoksiensa omistaja.

Taideterapiaprosessi sisältää aloitusvaiheen, työskentelyn ja lopetuksen. Jokainen istunto toteuttaa tätä prosessia muodostaen pidemmän terapiajakson. Tapahtumista ei tehdä kirjausta.

Kuvataideterapiaa antaa Satakunnan Syöpäyhdistyksessä:

Ryhmätaideterapeutti, työnohjaaja Tommi Ojala.

Varaa oma yksilöaikasi tai ilmoittaudu ryhmiin numerosta 044 734 7500.

Taideterapiaesite

Lyhyt Taideopas taidelähtöisistä menetelmistä.

 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Lyhytterapia sisältää 1-5 tapaamista kasvokkain tai etäyhteyksin. Teemat voivat liittyä yksittäiseen haasteeseen, kuten työelämän sovittaminen hoitojaksoihin, tulevaisuuden suunnittelu tai tässä hetkessä jaksaminen. Lyhytterapiassa painotetaan voimavaroja ja vahvuuksia ongelmakeskeisen ajattelun sijaan.

Ajanvaraus: Tommi Ojala 044 7347500

Työnohjaus

Jos koet haasteita työelämään palaamisessa tai urasuunittelusi kaipaa tukea, voit varata ajan työnohjaukseen. Työnohjaus sisältää 1-5 tapaamista kasvokkain tai etäyhteyksin.

Ajanvaraus: Tommi Ojala 044 7347500

Tanssi-liiketerapia

Syöpäyhdistykset eri puolella Suomen tarjoavat syöpään sairastuneille tanssi-liiketerapiaa. Tanssi-liiketerapialla voidaan edistää mielialan kohentumista ja ystävällisempää suhtautumista omaan itseen. Sen kautta voi löytyä uudenlainen suhde omaan kehoon.

Tanssi-liiketerapia (TLT) on kehon, liikkeen ja keskustelun yhdistävä taideterapeuttinen kuntoutus- ja hoitomuoto. Sillä tuetaan syöpäkuntoutujaa tai läheistä fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten haasteiden kanssa. TLT ei edellytä asiakkaalta liikunnallisia tai tanssillisia taitoja.

TL-terapiassa pääsee käsittelemään ajatuksia ja tunteita keskustelun ja liikkeen avulla, oppii kuuntelemaan kehon viestejä sekä lepäämään ja rentoutumaan. Terapian toivotaan myös vahvistavan minäkuvaa mahdollisesti syöpähoitojen muuttamassa kehossa.

Terapiaa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäterapiana, se soveltuu kaikenikäisille ja sitä toteuttaa koulutettu tanssi-liiketerapeutti.  Terapiajakso voi sisältää 3-10 tapaamista tai jatkua pitkänä terapiasuhteena 1-2 vuoden ajan. Tapaamiset voivat olla 1-2 kertaa viikossa tai harvemmin.

Satakunnan Syöpäyhdistyksessä TL -terapiaa antaa kuntoutuskursseilla tanssi-liiketerapeutti Kaisa Selin  045-6450366.

Vuoden 2024 Tanssi-liiketerapiakurssit löydät kuntoutuskurssit-otsikon alta.

tästä pääset Piuman kotisivuille.

Opinnäytetöitä:

Ryhmätaideterapia syöpäpotilaiden ja läheisten hoidossa

Ojala, Tommi (2015)

Tommi Ojalan lopputyö

Salmi, Annamari (2019)

Khora
Tilallisuus taideterapiakontekstissa

Annamari Salmen opinnäytetyö

Rinta, Maria (2017):

Syöpää sairastaneiden kuntoutuksen tukeminen taidelähtöisten menetelmien sekä tanssin ja liikkeen avulla 

Maria Rinnan opinnäytetyö

Foxell, Sini (2016):

”…Pääasia ei oo hieno piirustus, vaan miltä se tuntuu” Kuvallinen ryhmätaideterapeuttinen toiminta syöpäsairaiden sekä heidän läheistensä hyvinvoinnin tukemiseksi     

Sini Foxellin opinnäytetyö

 

 

Katso ryhmien kokoontumisajat kalenterista.

Rekisteriseloste-taideterapia